577 602 300 - Detektyw

biuro@biuro-sledcze.com.pl

Trómiasto

Gdańsk, Gdynia, Sopot

24 godziny na dobę

7 dni w tygodniu

Weryfikacja zwolnień L4 przez prywatnego detektywa

Stopa bezrobocia w dużych polskich miastach wynosi zwykle dużo poniżej 10%. W Trójmieście jedynie od 3% do 5% ludzi pozostaje bez pracy, przy czym można przyjąć, że pewna część z tych osób pracuje w szarej strefie lub z różnych przyczyn nie jest w chwili obecnej zainteresowana podjęciem stałego zatrudnienia.

Sytuacja, w której trudno zrekrutować kandydata do pracy sprawia, że każda godzina pracownika jest niezwykle cenna dla jego pracodawcy. Niestety uprzywilejowaną pozycję na rynku czasami wykorzystują zatrudnieni, którzy nierzadko nadużywają przysługujących im praw. Najczęstszym przypadkiem jest tak zwane “lewe zwolnienie lekarskie”.

Taki dokument, wystawiony przez lekarza bez uzasadnienia medycznego, narusza interes pracodawcy. Musi on nie tylko wypłacać pozornie choremu pracownikowi wynagrodzenie. Często o wiele bardziej dotkliwą dolegliwością dla przedsiębiorstwa jest znalezienie czasowego zastępstwa i chwilowe przekazanie obowiązków.

Lewe zwolnienie lekarskie. Weryfikacja pracowników.

Dlatego pracodawcy coraz chętniej decydują się działać w sytuacji, gdy mają chociażby cień podejrzenia wobec rzetelności zwolnienia lekarskiego pracownika. Czasem podejmują kroki na własną rękę robiąc wywiad środowiskowy w otoczeniu formalnie chorego pracownika. Bywa tak, że obserwują jego aktywność na portalach społecznościowych i starają się ją skonfrontować z zaleceniami zawartymi na zwolnieniu lekarskimi.

Jakkolwiek działania podejmowane we własnym zakresie przez przedsiębiorcę w kwestii fałszywych zwolnień lekarskich czasem przynoszą skutek w postaci zebrania wartościowych procesowo przesłanek, to jednak są one relatywnie czasochłonne i bardzo często wkraczają w obszar zastrzeżony ustawą dla prywatnego detektywa. To zaś może prowadzić do skutecznego podważenia zebranych przez pracodawcę dowodów w sądzie, a tym samym może pomóc nieuczciwemu pracownikowi (i lekarzowi także) uniknąć kary.

W przypadku podejrzeń odnośnie autentyczności zwolnienia lekarskiego pracownika warto zatem zwrócić się do podmiotu wyspecjalizowanego w zbieraniu i weryfikowaniu informacji – czyli do biura detektywistycznego. Prywatny detektyw, dzięki uprawnieniom wynikającym z ustawy o usługach detektywistycznych, może legalnie realizować czynności operacyjne zmierzające do pozyskania wiedzy na temat wskazanej osoby.

Agencja detektywistyczna Niezależne Biuro Śledcze w toku pracy nad tego typu zleceniem może zdobyć dowody, które nie tylko potwierdzą nieuczciwość pracownika, ale także regularne poświadczanie nieprawdy przez lekarza, który wystawia fałszywe zwolnienia lekarskie. W dotychczas realizowanych przez nasze biuro detektywistyczne tego typu  sprawach naszym detektywom udało się już kilkanaście razy zebrać konkretne materiały potwierdzające tezę naszego Zleceniodawcy. Czasami były to nagrania aktywności ruchowej figuranta w momencie, kiedy zgodnie z zaleceniem lekarskim powinien leżeć w łóżku. Mieliśmy przypadki, że chory pracownik podczas zwolnienia lekarskiego pracował nielegalnie u innego pracodawcy. Była też sytuacja, że przebywający teoretycznie na chorobowym figurant zajmował się kradzieżą złomu ze swojego zakładu pracy.

Zdarzyło się nam także nagrać chorego pracownika naszego Klienta na wakacjach nad morzem i to w towarzystwie kochanki. Sprawa ta zakończyła się nie tylko rozwiązaniem umowy o pracę z winy pracownika i zarzutami prokuratorskimi dla lekarza, ale także miała swój finał w sądzie rodzinnym, gdzie odbyła się sprawa rozwodowa naszego figuranta. Zeznania naszego detektywa pozwoliły żonie symulanta w ciągu jednej rozprawy zakończyć równie fikcyjne małżeństwo.

Wszystkim pracodawcom, którzy mają podejrzenia odnośnie prawdziwości zwolnień lekarskich swoich pracowników, polecamy usługę naszego biura detektywistycznego. Nasz prywatny detektyw w ciągu 20 godzin pracy operacyjnej będzie w stanie zweryfikować sprawę w toku pracy operacyjnej i przedstawić szczegółowy raport z przeprowadzonych czynności i ustaleń faktycznych.

< Powrót do bloga