577 602 300 - Detektyw

biuro@biuro-sledcze.com.pl

Trómiasto

Gdańsk, Gdynia, Sopot

24 godziny na dobę

7 dni w tygodniu

FAQ – częste pytania do detektywa

Aby ułatwić Państwu kontakt z naszym biurem detektywistycznym, przygotowaliśmy listę często pojawiających się pytań zadawanych przez naszych Klientów.

Czy detektyw może założyć podsłuch?

Nie, generalnie detektyw nie może założyć podsłuchu. Wyjątkiem może być zainstalowanie urządzenia rejestrującego w miejscu (lokal, pojazd mechaniczny) stanowiącym własność (lub współwłasność) zleceniodawcy.

Czy detektyw może pozyskać billing lub treść sms’ów wskazanej osoby?

Nie, żaden licencjonowany detektyw nie pozyska dla swojego Klienta takich informacji jak billing czy treść sms’ów danej osoby.

Czy detektyw może przetwarzać dane osób bez ich zgody?

Tak, i to praktycznie jedyne specjalne uprawnienie, jakie posiada licencjonowany detektyw prowadzący legalnie działające biuro detektywistyczne. Warunkiem koniecznym przetwarzania danych osobowych bez zgody osób ich dotyczących, jest konkretne zlecenie detektywistyczne oraz pisemne potwierdzenie jego zawarcia (umowa na świadczenie usług detektywistycznych).

Warto tu nadmienić, że detektyw jest zobowiązany przetwarzać dane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, a po zakończeniu każdej tego typu sprawy niezwłocznie zniszczyć wszystkie dane osobowe. Dodatkowo, zbiory danych osobowych przetwarzane przez detektywa powinny być zgłoszone do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a ich przetwarzanie powinno odbywać się w ramach wewnętrznej polityki bezpieczeństwa, którą powinna posiadać każda profesjonalna agencja detektywistyczna.

Co zawiera umowa detektywistyczna?

Umowa detektywistyczna jest umową zlecenia, w ramach której detektyw podejmuje się działania w celu dostarczenia Zleceniodawcy określonych informacji. Taka umowa zawiera m.in.:

 • przedmiot umowy (np. „obserwacja Pana Jana Kowalskiego w dniu 1 lutego 2016 roku”);
 • zasady współpracy w toku realizacji umowy (np. zasady kontaktu z detektywem, zakres odpowiedzialności stron);
 • zasady wynagradzania (na podstawie cennika usług detektywistycznych obowiązującego w danym biurze);
 • zasady poufności obowiązujące strony umowy;
 • czas realizacji umowy oraz warunki jej rozwiązania;

Po czym można poznać dobrą umowę na usługi detektywistyczne?

Dobra umowa na usługi detektywistyczne to taka umowa, która traktuje obie jej strony w sposób równy i partnerski. Zatem dobra umowa na usługi detektywistyczne:

 • zawiera precyzyjnie określony przedmiot umowy oraz wynagrodzenia;
 • zawiera praca Zleceniodawcy (Klienta) do informacji o postępie sprawy;
 • pozwala Klientowi odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów związanych z niewykonaną częścią usługi;
 • precyzuje zasady dyskretnej współpracy na etapie prowadzenia sprawy;

Czy muszę zawierać pisemną umowę na usługę detektywistyczną?

Tak, jest to wymóg ustawowy i bez zawarcia umowy na piśmie, detektyw nie może rozpocząć realizacji zlecenia. Nasza agencja detektywistyczna może przed zawarciem umowy jedynie dokonać wstępnej oceny sprawy i podjąć się jej oszacowania.

Po czym można poznać dobrego detektywa?

Nie ma uniwersalnych przesłanek świadczących o jakości usług detektywistycznych. Można jednak powiedzieć, że dobry detektyw:

 • zanim podejmie się realizacji zlecenia, zrobi wstępne rozeznanie i poda szacunkowy kosztorys;
 • przedstawi Klientowi uczciwą i partnerską umowę;
 • nie będzie unikał kontaktu z Klientem w toku realizacji zlecenia, będzie informował go o postępie prac nad realizacją usługi oraz będzie się trzymał ustalonego harmonogramu działań;
 • ma własne biuro i odpowiednie do skali działalności zaplecze techniczne;
 • posiada standardowy cennik usług detektywistycznych i potrafi podać widełki cenowe, w których mieszczą się rachunki za zlecenia określonego typu;
 • jest konkretny, umie słuchać i potrafi zebrać od Klienta potrzebne informacje;
 • jest dobrze zorganizowany;
 • może liczyć na wsparcie operacyjne innych detektywów;

Na jakim obszarze działa agencja detektywistyczna Niezależne Biuro Śledcze?

Nasza agencja detektywistyczna działa na terenie województwa pomorskiego. Operujemy na terenie następujących miast: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Lębork, Słupsk, Elbląg, Wejherowo, Rumia, Tczew, Kartuzy, Kościerzyna, Chojnice. Uważamy, że podstawowym czynnikiem wpływającym na efektywność działania detektywa jest znajomość topografii. Zatem realizując zlecenia obejmujące obszar poza naszym województwem zawsze korzystamy ze sprawdzonych lokalnych partnerów prowadzących własne biura detektywistyczne na danym terenie.

Ile kosztuje wynajęcie detektywa?

Koszt wynajęcia detektywa zależy od jej charakteru oraz okoliczności towarzyszącej sprawie. Dlatego trudno podać jednoznaczny cennik usług detektywistycznych. Jednak w przypadku sporej grupy zleceń może powiedzieć, że godzina pracy operacyjnej prywatnego detektywa kosztuje od zwykle od 100 PLN do 200 PLN.

Co trzeba zrobić, aby zostać detektywem?

W sumie niewiele. Wystarczy zrobić licencję detektywa i już można się tytułować prywatnym detektywem. Wymogi formalne od początku 2014 roku uległy znacznemu uproszczeniu i o wiele łatwiej teraz „wejść do zawodu”.

Ilu pracowników zatrudnia agencja detektywistyczna Niezależne Biuro Śledcze?

Zatrudniamy (na różnych prawnych formach współpracy) łącznie trzech prywatnych licencjonowanych detektywów oraz trzech asystentów detektywa. To czyni nas obecnie największą agencją detektywistyczną na Pomorzu. A to tylko część naszego zespołu. Współpracujemy bowiem z radcą prawnym, psychologiem oraz kryminologiem. Mamy także do dyspozycji jednego z najlepszych w Gdańsku informatyków śledczych.

Więcej pytań i odpowiedzi znajdą Państwo na naszym blogu detektywa.