577 602 300 - Detektyw

biuro@biuro-sledcze.com.pl

Trómiasto

Gdańsk, Gdynia, Sopot

24 godziny na dobę

7 dni w tygodniu

Usługi detektywistyczne dla firm

detektyw-uslugi-dla-firm

Doskonale rozumiemy potrzeby Klienta biznesowego i wiemy, że nasza pomoc jest nieoceniona na wielu płaszczyznach. Sami prowadzimy biznes w dość wymagającym sektorze co jeszcze bardziej utwierdza nas w przekonaniu, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Detektyw Gdańsk zweryfikuje kontrahentów firmy, sprawdzimy konkurencję, wykryjemy oszustwa, działanie na szkodę firmy oraz sprawdzimy pracowników.

Weryfikacja kontrahentów biznesowych

Zawierając nawet niewielkie kontrakty biznesowe, warto sprawdzić kondycję ekonomiczną oraz biznesową potencjalnego kontrahenta. Nie zawsze jest to łatwe, a pobieżnie uzyskane informacje nie zawsze są w pełni wiarygodne. Dlatego warto skorzystać z pogłębionego wywiadu i sprawdzić nie tylko stabilność partnera, ale także pozyskać rzeczywiste referencje i opinie zarówno od innych podmiotów, jak i od pracowników. Dodatkowo w tego typu usłudze zawsze badamy ewentualne powiązania osobowe i biznesowe, weryfikujemy historię podmiotu oraz podmiotów powiązanych oraz badamy słabe strony potencjalnego kontrahenta.

Ustalanie majątku

Ustalamy majątek wskazanych osób prawnych i fizycznych. Dlatego nasi Klienci korporacyjni mogą szybciej i skuteczniej odzyskać swoje wierzytelności lub trafniej ocenić kondycję ekonomiczną potencjalnego partnera biznesowego i tym samym uniknąć niekorzystnych decyzji.

Wywiad gospodarczy

Podejmujemy działania mające na celu pozyskanie informacji rynkowej przydatnej w działalności biznesowej naszych Klientów. Dzięki temu można wyprzedzić ruchy konkurencji oraz lepiej przygotować do działania.

Kontrwywiad gospodarczy

Konkurencja nie śpi i zapewne stara się pozyskiwać informacje rynkowe, także o Twojej firmie. Oferujemy pomoc mającą zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed wywiadowczą aktywnością podmiotów zewnętrznych. Sprawdzamy lojalność kluczowych pracowników, poszukujemy źródeł wycieku informacji wewnętrznej, uprzedzamy aktywność konkurencji, organizujemy działania dezinformacyjne oraz prowokacje wywiadowcze.

Dokumentowanie kradzieży na szkodę firm

Kradzieże to wielka plaga w polskich firmach powodująca rocznie łączne straty na poziomie kilku miliardów złotych! Potrafimy  nie tylko ujawniać i dokumentować tego typu aktywność, ale także wiemy, jak zrobić właściwy użytek z tego typu dowodów. Dzięki temu jednostkowe wykrycia przyczyniają się do ograniczenia nieprawidłowości w całej firmie.

Wykrywanie oszustw i innych przestępstw

Prywatny Detektyw w firmie może także ujawnić oszustwa i inne nieprawidłowości, o których właściciele mogli nie mieć pojęcia. Kreatywna księgowość, wykorzystywanie majątku przedsiębiorstwa w celach niezgodnych z przeznaczeniem, mobbing, molestowanie seksualne, szantaże – to tylko niektóre zdarzenia, których wykrycie może nie tylko zaoszczędzić znaczne kwoty pieniężne, ale także może ocalić wizerunek firmy. Dlatego warto zwrócić się do nas z prośbą o przeprowadzenie audytu wewnętrznego i to nie tylko w przypadku konkretnych podejrzeń.

Informatyka śledcza

Nasza agencja detektywistyczna, dzięki powiązaniom osobowym i kapitałowym z trójmiejskimi firmami z branży IT, posiada profesjonalne zaplecze informatyczne. Dlatego mamy bezpośredni dostęp do ekspertów z dziedziny informatyki śledczej, którzy na zlecenie Klienta mogą przeprowadzić kompleksowe dochodzenie oraz poczynić ustalenia w takich kwestiach jak:

  • nieuprawniony dostęp do zasobów cyfrowych;
  • nielegalne kopiowanie i rozpowszechnianie informacji;
  • obecność programów szpiegujących;

Nasze działania nie ograniczają się tylko do diagnozy zagrożeń i ich usunięcia, ale przede wszystkim koncentrują się na wykryciu rzeczywistych sprawców czynów zabronionych. Tym samym zebrane przez naszych informatyków śledczych dowody mogą posłużyć za materiał w sprawie karnej lub cywilnej.

Weryfikacja pracowników

Na zlecenie Klientów przeprowadzamy czynności operacyjne mające na celu ustalenie lojalności oraz uczciwości obecnych, byłych oraz potencjalnych pracowników. Sprawdzamy ich przeszłość, stan majątkowy, ewentualne wcześniejsze konflikty z prawem, prawdziwość zwolnień lekarskich, prawidłowe korzystanie z powierzonego majątku firmy lub przestrzeganie zakazu konkurencji po ustaniu współpracy. Wszystkie te działania wykonujemy dyskretnie i z należytą starannością.

Windykacja

Wspieramy windykację należności na każdym etapie tego procesu. Ustalamy stan majątkowy dłużnika, wskazujemy komornikom i wierzycielom ukrywany majątek, prowadzimy negocjacje dotyczące spłaty jak i ostrzegamy ewentualnych innych partnerów dłużnika o jego problemach finansowych.

Wykrywanie podsłuchów

Żyjemy w świecie, w którym nie tylko coraz trudniej zapewnić sobie prywatność i anonimowość, ale zarazem coraz więcej i częściej ludzie świadomie starają się pozyskać informacje dla nich nieprzeznaczone. Dlatego oferujemy naszym Klientom profesjonalną kontrolę pomieszczeń biurowych, pojazdów oraz sprzętu elektronicznego pod kątem obecności urządzeń szpiegowskich – podsłuchów, ukrytych kamer i lokalizatorów GPS. Realizując te czynności posługujemy się najwyższej jakości sprzętem technicznym.

Biuro detektywistyczne NBS posiada swoje filie w wielu miastach woj. Pomorskiego m.in. detektyw Gdańsk, detektyw Gdynia, detektyw Sopot, detektyw Trójmiasto, detektyw Słupsk, detektyw Elbląg.