577 602 300 - Detektyw

biuro@biuro-sledcze.com.pl

Trómiasto

Gdańsk, Gdynia, Sopot

24 godziny na dobę

7 dni w tygodniu

Cennik usług detektywistycznych

Cennik usług detektywistycznych w naszym biurze detektywistycznym przewiduje dwa główne modele rozliczeń:

  • rozliczanie w oparciu o godziny;
  • rozliczanie w oparciu o ryczałt;

Model godzinowy

Model godzinowy – rozliczenie biura detektywistycznego z Klientem następuje w oparciu o ustaloną w umowie stawkę godzinową. W tym sposobie rozliczeń z prywatnym detektywem na rachunek końcowy składa się zatem iloczyn liczby przepracowanych przez pracowników godzin oraz umownej stawki godzinowej. Do rozliczenia końcowego dodawana jest także suma kosztów dodatkowych – np. paliwo, noclegi. Agencja Detektywistyczna Niezależne Biuro Śledcze nie wlicza jednak w ten czas pracy wstępnego rozpoznania sprawy oraz sporządzenia sprawozdania końcowego. Także ewentualne stawiennictwo detektywa w sądzie jest nieodpłatne.

Wysokość stawki godzinowej w tym modelu zależy od stopnia skomplikowania zlecenia, szans jego powodzenia oraz środków technicznych niezbędnych do jego wykonania. W typowych sprawach stawka ta w naszej agencji detektywistycznej wynosi od 120 do 300 PLN netto.

W przypadku godzinowego modelu rozliczeń, oferujemy pełną kontrolę kosztów na całym etapie realizacji zlecenia. To znaczy, że Klient w oparciu o informacje o dotychczasowym postępie sprawy, może w każdej chwili odstąpić od umowy, rozliczając się tylko za dotychczas przepracowany czas.

Model ryczałtowy

Model ryczałtowy – rozliczenie następuje w oparciu o ustaloną z Klientem w umowie cenę za wykonanie określonych działań przez agencję detektywistyczną. Tym samym Klient wie, ile kosztuje konkretna usługa detektywa. Wysokość wynagrodzenia w modelu ryczałtowym zależy od kategorii zlecenia oraz prognozowanych kosztów operacyjnych, których poniesienie jest niezbędne do podjęcia planowanych działań.

Odpowiedzialność za efekt

Wprawdzie detektyw nie zawsze może wziąć odpowiedzialność za efekt swojej pracy, gdyż wiele aspektów prowadzonych czynności pozostaje poza wspływem biura detektywistycznego, to jednak w wybranych przypadkach jesteśmy w stanie uzależnić wysokość końcowego wynagrodzenia od osiągniętego efektu. Nasza agencja detektywistyczna tym samym jest gotowa wziąć odpowiedzialność za skuteczność swoich działań.

Koszty dojazdu i paliwa

Podczas działań prowadzonych w obrębie jednego z następujący miast, nie obciążamy Klientów kosztami związanymi z paliwem: Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Elbląg, Lębork. W przypadku działań wykraczających poza teren jednej z wymienionych powyżej miejscowości, do rachunku za usługi detektywistyczne doliczamy tylko bezpośredni koszt paliwa liczony jako 40 gr na każdy przejechany w ramach zlecenia detektywistycznego kilometr.