577 602 300 - Detektyw

biuro@biuro-sledcze.com.pl

Trómiasto

Gdańsk, Gdynia, Sopot

24 godziny na dobę

7 dni w tygodniu

Rozwód a pomoc detektywa

Trójmiasto, a przede wszystkim Gdańsk i Gdynia, przodują w ogólnopolskiej statystyce rozwodów. To właśnie w tych miejscowościach w województwie pomorskim ludzie najczęściej się rozstają.

Podjęcie decyzji o rozwodzie jest jednak zawsze ciężkim wyborem, jednak nie jedynym który w obliczu rozpadu związku należy dokonać. Pojawiają się także inne obszary, w których należy podjąć odpowiednie kroki i których ewentualne skutki będą mieć znaczenie w całym dalszym życiu dotychczasowych partnerów, ich dzieci, a nawet bliskich. Mowa tutaj oczywiście między innymi o opiece nad dziećmi, podziale majątku czy o orzeczeniu o winie za rozpad pożycia małżeńskiego.

Jeśli mimo rozstania pozostajecie Państwo w przyjaznej atmosferze, to możecie na spokojnie omówić wszystkie te kwestie. Niestety nie zawsze jest taka możliwość. Właśnie dlatego poniżej podam kilka ważnych wskazówek, które mogą okazać się cenne w tej sytuacji i ułatwić podjęcie racjonalnej decyzji dotyczącej samego rozwodu i kwestii pobocznych z nim związanych.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Warto zaznaczyć, iż takie postępowanie przeprowadzone jest tylko na wniosek jednej ze stron. Sąd na podstawie dowodów przedstawianych przez strony w sprawie podejmuję decyzję, która ze stron jest winna rozpadowi związku (może też orzec o winie obojga małżonków). Dlatego strona, która chce uzyskać rozstrzygnięcie świadczące o tym, że to nie ona ponosi winę za rozkład małżeństwa musi nie tylko odpowiednio się przygotować, ale także przedstawić taki materiał, który przekona o tym także skład orzekający.

Zdrada przyczyną rozwodu z orzeczeniem o winie i alimentami

Podstawą do wydania orzeczenia, w którym winę za rozkład małżeństwa przypisuje się jednej lub obu stronom jest między innymi:

Agresja przemoc fizyczna i psychiczna w rozwodzie z orzeczeniem o winie

Zarówno agresja, przemoc psychiczna i fizyczna wobec partnera lub dzieci może być bezpośrednią przyczyną rozwodu z orzeczeniem o winie. Przemoc psychiczna może obejmować takie działania jak groźby, szantaż emocjonalny, zastraszanie i zaniedbywanie. Negatywne zachowanie i zły wpływ na zdrowie emocjonalne domowników zazwyczaj prowadzi do zmniejszenia zaufania i załamania bliskości w związku. Podobna sytuacja występuje w przypadku przemocy fizycznej. Terroryzowanie domowników, kary cielesne, poniżanie i bicie bezpośrednio prowadzą do rozwodu z orzeczeniem o winie. Należy jednak pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu dowodów. Jeżeli jesteś w sytuacji, która zagraża Twojemu zdrowiu lub życiu udaj się po pomoc bezpośrednio na policję. Możesz też potrzebować pomocy prywatnego detektywa, który pomoże Tobie dyskretnie zebrać odpowiednie materiały do sprawy rozwodowej.

Alkoholizm jako przyczyna rozwodu z orzeczeniem o winie

Nadużywanie alkoholu przez jednego z małżonków bardzo często ma negatywny wpływ na związek i życie rodzinne. Nieodpowiedzialne zachowanie, przepijanie domowego budżetu i uchylanie się od obowiązków wobec rodziny bardzo często prowadzi do rozpadu małżeństwa. Jeżeli alkoholizm zostanie udowodniony jako główna przyczyna rozpadu związku sąd może orzec winę i zasądzić alimenty. Warto również zwrócić uwagę na to, że sytuacja taka może również rzutować na podział majątku i opiekę nad dziećmi.

Hazard jako przyczyna rozwodu z orzeczeniem o winie

W każdej sytuacji gdy w małżeństwie dzieje się źle szuka się winnego. Zdarza się, że jedną z przyczyn rozwodu z orzeczeniem o winie jest nałóg. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku nałogowych hazardzistów, którzy potrafią przegrać na zakładach ostatnie pieniądze. Działanie takie najczęściej negatywnie wpływa na związek i życie rodzinne. Nieodpowiedzialne zachowanie, utrata pieniędzy i w konsekwencji długi powodują stres i napięcia w związku. Jeżeli udowodni się przed sądem, że hazard jest główną przyczyną rozpadu związku możemy liczyć zarówno na ustalenie winy, alimenty na siebie, opiekę nad dziećmi oraz alimenty na dzieci.

Zdrada rozwód i alimenty

Utrata zaufania do partnera jest bardzo częstym powodem rozwodów. Dzieje się tak z wielu różnych przyczyn a jedną z bardziej pospolitych jest zdrada. Według statystyk ponad 40% dorosłego społeczeństwa ma za sobą epizody związane ze zdradą. Jeżeli twój partner dłużej zostaje w pracy, wyjeżdża na częste firmowe integracje czy delegacje a dodatkowo zmienił się jego stosunek do Ciebie możesz mieć podstawy do pewnych podejrzeń. W takich sytuacjach zawsze w pierwszej kolejności należy się upewnić np. zatrudniając dyskretnego prywatnego detektywa, który w profesjonalny sposób zweryfikuje Twoje podejrzenia. Dopiero po potwierdzeniu informacji i przy okazji zebraniu materiału dowodowego należy wnieść wniosek rozwodowy do sądu. Posiadając pełną dokumentacje, dodatkowo zeznania prywatnego detektywa masz duże szansę na rozwód z orzeczeniem o winie i alimenty.

Odmowa współżycia jako powód rozwodu

Boli głowa? Ciągle czujesz się zmęczona? Od miesięcy, lat w waszym związku nie dochodzi do współżycia? Małżonek ma prawo do wniesienia sprawy rozwodowej z orzeczeniem o winie! Brak przyczyny do odmowy współżycia może być powodem do rozwodu i wypłacenia małżonkowi alimentów w sytuacji gdy to Ty byłaś osobą więcej zarabiającą. Sądy w takich sprawach uwzględniają wiele czynników m.in. długość odmowy, sytuacja w małżeństwie, powody odmowy itp. Oczywiście taka sytuacja może wystąpić również w drugą stronę gdy to mąż odmawia żonie współżycia.

Skutki rozwodu z orzeczeniem o winie

W przypadku sprawy o rozwód, w której próbuje się udowodnić działania zawinione jednej ze stron, procedury trwają zdecydowanie dłużej. Mimo to jest to opcja, którą warto rozważyć. Dlaczego? Jeśli strona udowodni zaniechania swojego partnera, to sąd we wszystkich innych kwestiach dotyczących rozwodu zapewne weźmie to pod uwagę. Szczególnie ważne jest to podczas ustalenia miejsca pobytu dzieci i ewentualnego ograniczenia władzy rodzicielskiej. Strona winna rozkładowi pożycia ma wyraźnie mniejsze szanse na sprawowanie opieki nad dziećmi. Również podczas podziału majątku gra to wielką role. Wprawdzie rzadko kiedy sąd przyzna stronie poszkodowanej większą jego część, to z pewnością spojrzy przychylniej na przyznanie wybranych składników tego majątku stronie, u której nie dopatrzył się winy (np. przyznanie mieszkania matce, u której będą mieszkały dzieci).

Dodatkowo, osoba która nie ponosi wyłącznej winy za rozkład pożycia może ubiegać się o alimenty ze strony swojego byłego partnera, jeśli tylko w wyniku rozwodu znalazła się w niedostatku. Jeśli zaś to tylko partner jest winny rozpadowi małżeństwa, taka osoba może być zmuszona do świadczeń na rzecz niewinnego małżonka nawet wtedy, gdy w wyniku rozwiązania małżeństwa pogorszyła mu się jakoś życia.

Niestety, winne rozpadowi małżeństwa osoby rzadko się do tego przyznają. Dlatego potrzebne są twarde dowody świadczące o tym, że to konkretna osoba przyczyniła się do rozpadu pożycia. Tu z pomocą może przyjść prywatny detektyw.

Agencja detektywistyczna Niezależne Biuro Śledcze specjalizuje się właśnie w poszukiwaniu dowodów winy za rozpad małżeństwa. Naturalnie najczęściej są to właśnie dowody zdrady, ale czasem równie istotne mogą być dowody na uzależnienie partnera (narkotyki, alkohol, hazard) czy stosowanie przemocy w rodzinie.

Gwarantujemy, że nasze biuro detektywistyczne nie tylko zbierze rzetelny materiał dowody, ale także w wiarygodny sposób zaprezentuje go w sprawozdaniu detektywa lub bezpośrednio na sali sądowej. Dodatkowo możemy zaoferować pomoc naszego radcy prawnego, który kompleksowo zajmie się Państwa sprawą zarówno w kwestii samego rozwodu, jak i podziału majątku, ustalenia opieki nad dziećmi czy pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich.

Rozwód bez orzeczenia o winie

Czasem bywa też tak, iż nie warto wnosić o obciążenie partnera winą, ponieważ obie strony miały swój udział w rozpadzie związku. W takim przypadku lepiej zaoszczędzić sobie czasu, nerwów, a także pieniędzy i rozstać się bez orzekania o winie. Takie rozwiązanie zdecydowanie częściej pozwala zachować poprawne relacje byłych partnerów na przyszłość. Uniknięcie długiej i stresującej dla wszystkich członków rodziny batalii sądowej ma zwykle duże znaczenie dla dzieci, którym może nieco łatwiej być znieść takie zakończenie małżeństwa och rodziców. Prywatny detektyw w takich przypadkach wydaje się zbędny.

Chcesz pokoju, gotuj się do wojny

Życie jednak bywa przewrotne. I czasem już w trakcie sprawy rozwodowej strony zmieniają zamiary. O wiele częściej decydują się zmienić swój wniosek z rozwodu bez orzeczenia o winie na wniosek o orzeczenie o winie partnera niż na odwrót. Dlatego jako biuro detektywistyczne zalecamy naszym Klientom ostrożność w ocenie rzeczywistości i przygotowanie się także na niekorzystny rozwój wypadków. Dobrym rozwiązaniem wtedy wydaje się być z jednej strony nie podejmowanie w gorącym okresie takich zachowań, które mogą dostarczyć partnerowi argumentów na naszą niekorzyść. Z drugiej strony warto bacznie przyglądać się partnerowi, najlepiej przez wynajętego detektywa, i zdobywać informacje, które w razie niekorzystnego przebiegu wypadków na sali sądowej, pomogą nam w korzystnym zakończeniu sprawy rozwodowej.

ZAKTUALIZOWANO: 31.01.2023

< Powrót do bloga