577 602 300 - Detektyw

biuro@biuro-sledcze.com.pl

Trómiasto

Gdańsk, Gdynia, Sopot

24 godziny na dobę

7 dni w tygodniu

Rozwód a pomoc detektywa

Trójmiasto, a przede wszystkim Gdańsk i Gdynia, przodują w ogólnopolskiej statystyce rozwodów. To właśnie w tych miejscowościach w województwie pomorskim ludzie najczęściej się rozstają.

Podjęcie decyzji o rozwodzie jest jednak zawsze ciężkim wyborem, jednak nie jedynym który w obliczu rozpadu związku należy dokonać. Pojawiają się także inne obszary, w których należy podjąć odpowiednie kroki i których ewentualne skutki będą mieć znaczenie w całym dalszym życiu dotychczasowych partnerów, ich dzieci, a nawet bliskich. Mowa tutaj oczywiście między innymi o opiece nad dziećmi, podziale majątku czy o orzeczeniu o winie za rozpad pożycia małżeńskiego.

Jeśli mimo rozstania pozostajecie Państwo w przyjaznej atmosferze, to możecie na spokojnie omówić wszystkie te kwestie. Niestety nie zawsze jest taka możliwość. Właśnie dlatego poniżej podam kilka ważnych wskazówek, które mogą okazać się cenne w tej sytuacji i ułatwić podjęcie racjonalnej decyzji dotyczącej samego rozwodu i kwestii pobocznych z nim związanych.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Warto zaznaczyć, iż takie postępowanie przeprowadzone jest tylko na wniosek jednej ze stron. Sąd na podstawie dowodów przedstawianych przez strony w sprawie podejmuję decyzję, która ze stron jest winna rozpadowi związku (może też orzec o winie obojga małżonków). Dlatego strona, która chce uzyskać rozstrzygnięcie świadczące o tym, że to nie ona ponosi winę za rozkład małżeństwa musi nie tylko odpowiednio się przygotować, ale także przedstawić taki materiał, który przekona o tym także skład orzekający.

Podstawą do wydania orzeczenia, w którym winę za rozkład małżeństwa przypisuje się jednej lub obu stronom jest między innymi:

  • agresja;
  • alkoholizm;
  • zdrada małżeńska;
  • odmowa współżycia;
  • odejście od współmałżonka bez powodu;

W przypadku sprawy o rozwód, w której próbuje się udowodnić działania zawinione jednej ze stron, procedury trwają zdecydowanie dłużej. Mimo to jest to opcja, którą warto rozważyć. Dlaczego? Jeśli strona udowodni zaniechania swojego partnera, to sąd we wszystkich innych kwestiach dotyczących rozwodu zapewne weźmie to pod uwagę. Szczególnie ważne jest to podczas ustalenia miejsca pobytu dzieci i ewentualnego ograniczenia władzy rodzicielskiej. Strona winna rozkładowi pożycia ma wyraźnie mniejsze szanse na sprawowanie opieki. Również podczas podziału majątku gra to wielką role. Wprawdzie rzadko kiedy sąd przyzna stronie poszkodowanej większą jego część, to z pewnością spojrzy przychylniej na przyznanie wybranych składników tego majątku stronie, u której nie dopatrzył się winy (np. przyznanie mieszkania matce, u której będą mieszkały dzieci).

Dodatkowo, osoba która nie ponosi wyłącznej winy za rozkład pożycia może ubiegać się o alimenty ze strony swojego byłego partnera, jeśli tylko w wyniku rozwodu znalazła się w niedostatku. Jeśli zaś to tylko partner jest winny rozpadowi małżeństwa, taka osoba może być zmuszona do świadczeń na rzecz niewinnego małżonka nawet wtedy, gdy w wyniku rozwiązania małżeństwa pogorszyła mu się jakoś życia.

Niestety, winne rozpadowi małżeństwa osoby rzadko się do tego przyznają. Dlatego potrzebne są twarde dowody świadczące o tym, że to konkretna osoba przyczyniła się do rozpadu pożycia. Tu z pomocą może przyjść prywatny detektyw.

Agencja detektywistyczna Niezależne Biuro Śledcze specjalizuje się właśnie w poszukiwaniu dowodów winy za rozpad małżeństwa. Naturalnie najczęściej są to właśnie dowody zdrady, ale czasem równie istotne mogą być dowody na uzależnienie partnera (narkotyki, alkohol, hazard) czy stosowanie przemocy w rodzinie.

Gwarantujemy, że nasze biuro detektywistyczne nie tylko zbierze rzetelny materiał dowody, ale także w wiarygodny sposób zaprezentuje go w sprawozdaniu detektywa lub bezpośrednio na sali sądowej. Dodatkowo możemy zaoferować pomoc naszego radcy prawnego, który kompleksowo zajmie się Państwa sprawą zarówno w kwestii samego rozwodu, jak i podziału majątku, ustalenia opieki nad dziećmi czy pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich.

Rozwód bez orzeczenia o winie

Czasem bywa też tak, iż nie warto wnosić o obciążenie partnera winą, ponieważ obie strony miały swój udział w rozpadzie związku. W takim przypadku lepiej zaoszczędzić sobie czasu, nerwów, a także pieniędzy i rozstać się bez orzekania o winie. Takie rozwiązanie zdecydowanie częściej pozwala zachować poprawne relacje byłych partnerów na przyszłość. Uniknięcie długiej i stresującej dla wszystkich członków rodziny batalii sądowej ma zwykle duże znaczenie dla dzieci, którym może nieco łatwiej być znieść takie zakończenie małżeństwa och rodziców. Prywatny detektyw w takich przypadkach wydaje się zbędny.

Chcesz pokoju, gotuj się do wojny

Życie jednak bywa przewrotne. I czasem już w trakcie sprawy rozwodowej strony zmieniają zamiary. O wiele częściej decydują się zmienić swój wniosek z rozwodu bez orzeczenia o winie na wniosek o orzeczenie o winie partnera niż na odwrót. Dlatego jako biuro detektywistyczne zalecamy naszym Klientom ostrożność w ocenie rzeczywistości i przygotowanie się także na niekorzystny rozwój wypadków. Dobrym rozwiązaniem wtedy wydaje się być z jednej strony nie podejmowanie w gorącym okresie takich zachowań, które mogą dostarczyć partnerowi argumentów na naszą niekorzyść. Z drugiej strony warto bacznie przyglądać się partnerowi, najlepiej przez wynajętego detektywa, i zdobywać informacje, które w razie niekorzystnego przebiegu wypadków na sali sądowej, pomogą nam w korzystnym zakończeniu sprawy rozwodowej.

< Powrót do bloga