577 602 300 - Detektyw

biuro@biuro-sledcze.com.pl

Trómiasto

Gdańsk, Gdynia, Sopot

24 godziny na dobę

7 dni w tygodniu

Klient pyta detektywa – co zawiera sprawozdanie z realizacji zlecenia detektywistycznego?

Zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych, każdy detektyw ma obowiązek sporządzić sprawozdanie końcowe z przeprowadzonych czynności w danej sprawie i przekazać je Klientowi po zakończeniu realizacji zlecenia. Czasem, w przypadkach wynikających z ustawy, zatrzymuje także jego kopię dla siebie. Takie sprawozdanie obligatoryjnie musi zawierać następujące elementy:

  • opis stanu faktycznego (lista ustalonych faktów pozbawiona oceny);
  • datę rozpoczęcia i zakończenia czynności w danej sprawie;
  • opis zakresu i relację z przebiegu przeprowadzonych czynności detektywistycznych;

Większość sprawozdań detektywów ogranicza się jedynie do wyżej wymienionych elementów. Przez co raporty te są lakoniczne i mało wartościowe dla odbiorcy. Sprawozdanie dobrego detektywa zawierać będzie jednak także inne elementy, które wprawdzie nie są wymagane ustawą o zawodzie detektywa, ale stanowią dodatkową wartość dla Zleceniodawcy lub innego odbiorcy dokumentu (np. sądu, Policji, prokuratury, adwokata, radcy prawnego, biegłego). Takimi elementami mogą być na przykład:

  • zalecenia dla organów ścigania (w sprawach karnych);
  • lista proponowanych wniosków dowodowych w toczących się przed sądami sprawach karnych i cywilnych;
  • odniesienia do publikacji naukowych mogących być pomocnych przy interpretacji stanu faktycznego opisanego w sprawozdaniu detektywa;
  • sugerowane dalsze kierunki działań zmierzających do pogłębienia wiedzy Klienta o danej sprawie,
  • uwarunkowania skłaniające Zleceniodawce do powrotu do danej sprawy w przyszłości;
  • propozycje wykorzystania ustaleń detektywa w rozwiązaniu problemów danego Klienta;

Te dodatkowe elementy są szczególnie ważne dla Zleceniodawcy, który korzystając z usług detektywistycznych, często zostaje sam z raportem detektywa w ręku i nie zawsze wie, jaki jest bieżący wachlarz kroków, które w swojej sprawie może dalej podjąć. Oczywiście nic nie zastąpi rzetelnej i uczciwej rozmowy prywatnego śledczego z Klientem po zakończeniu sprawy, ale nierzadko to dopiero po dłuższym czasie i opadnięciu emocji jest czas, aby na chłodno przeanalizować sprawozdanie i podjąć decyzje o następnych działaniach.

Pamiętajmy zarazem, każdy prywatny detektyw ma obowiązek sporządzić i przekazać nam sprawozdanie ze swoich czynności bez względu na ich efekt. Biuro detektywistyczne za wydanie takiego dokumentu nie ma prawa oczekiwać dodatkowego wynagrodzenia, bowiem ten obowiązek wynika z ustawy.

 

< Powrót do bloga