577 602 300 - Detektyw

biuro@biuro-sledcze.com.pl

Trómiasto

Gdańsk, Gdynia, Sopot

24 godziny na dobę

7 dni w tygodniu

Dlaczego powołaliśmy Niezależne Biuro Śledcze?

Koncepcja powstania Niezależnego Biura Śledczego narodziła się w 2016 roku. Nowa agencja detektywistyczna, powstała na bazie doświadczeń zawodowych kilku prywatnych detektywów, radcy prawnego, kryminologa, analityka kryminalnego, analityka IT, informatyka śledczego i psychologa sądowego, miała wnieść nową jakość na pomorskim (a w przyszłości mamy nadzieję, że także na ogólnopolskim) rynku usług detektywistycznych. Naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości obsługi Klienta poprzez kompleksową i wszechstronną pomoc osobom znajdującym się w trudnej lub nietypowej sytuacji życiowej.

Wszyscy mamy różnorodne doświadczenia zawodowe i życiowe. Jednak wszystkich nas łączą wspólne wartości, które znajdują odzwierciedlenie w naszym działaniu nie tylko na płaszczyźnie prywatnej, ale także biznesowej. Te wartości to partnerstwo, uczciwość, kooperacja, otwartość i szacunek.

Partnerstwo to dla nas sprawiedliwa relacja pomiędzy naszym biurem detektywistycznym a każdym naszym Klientem. Przejawem tej wartości są transparentne umowy na usługi detektywistyczne, które zapewniają naszym Klientom bezpieczeństwo oraz przejrzyste warunki współpracy przy realizacji zlecenia.

Uczciwość rozumiemy jako rzetelne rozliczanie się przed Zleceniodawcą z realizowanej na jego zlecenie pracy oraz gotowość do podejmowania nawet takich działań korzystnych dla Klienta, które z punktu widzenia naszej firmy godzą w jej zysk finansowy. Dlatego nie kontynuujemy realizacji tych przedsięwzięć, których ryzyko powodzenia jest niewielkie, a narażają naszych Zleceniodawców na nieproporcjonalne koszty.

Kooperacja w naszym rozumiemy to dążenie do współpracy celem wspólnego wypracowania wartości dodanej dla naszego Klienta. Dlatego zdecydowaliśmy się działać razem i bardzo chętnie podejmujemy się realizacji zleceń także z innymi podmiotami podzielającymi nasze wartości. W planach mamy dalszą integrację nowoczesnych podmiotów działających w naszej branży, a zarazem sami jesteśmy otwarci na inne inicjatywy środowiska detektywistycznego.

Otwartość pojmujemy jako gotowość na różne inne poglądy i spojrzenia, które nie stojąc w sprzeczności z naszymi wartościami, w inny sposób chcą dążyć do bliskich nam celów. Dlatego zawsze bardzo uważnie słuchamy naszych Klientów, szukamy nowych form współpracy z naszymi kooperantami i rozwijamy samych siebie.

Szacunek w swoim działaniu oddajemy nie tylko Klientom pochylając się z empatią nad ich problemami. Szacunkiem obdarzamy naszych pracowników i kooperantów biznesowych. Szacunkiem obdarzamy także obiekty naszych działań operacyjnych dbając o przestrzeganie prawa, uznając kodeks etyczny prywatnego detektywa oraz dochowując dyskrecji.

Głęboko wierzymy, że rynek usług detektywistycznych będzie coraz bardziej doceniał powyższe wartości, a rzetelna informacja zwrotna od naszych Klientów pozwoli nam coraz lepiej spełniać potrzeby Zleceniodawców. Tego sobie i Państwu życzymy!

Zespół Niezależnego Biura Śledczego

< Powrót do bloga