577 602 300 - Detektyw

biuro@biuro-sledcze.com.pl

Trómiasto

Gdańsk, Gdynia, Sopot

24 godziny na dobę

7 dni w tygodniu

Detektywistyka w Gdańsku i Gdyni – studia na kierunku detektywistyka

Detektywistyka to z pewnością jeden z najbardziej popularnych kierunków studiów ostatnich lat. Z pewnością przyczynia się do tego fakt nadreprezentacji produkcji kryminalnych w telewizji oraz tworzony przez media wizerunek prywatnego detektywa.

W Trójmieście detektywistykę można studiować jedynie na dwóch uczelniach prywatnych:

  • Wyższa Szkoła Bankowa – oferuje studia II stopnia w Gdańsku;
  • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu – oferuje studia I stopnia w Gdyni;

Obie uczelnie promują swój kierunek jako wstęp do pracy w roli detektywa z perspektywą kariery w biurze detektywistycznym. Biorąc jednak pod uwagę liczbę osób rzeczywiście uprawiających ten zawód obecnie na terenie Gdańska, Gdyni i Słupska należy zwrócić uwagę, że liczba studentów jedynie na jednym roku tego kierunku zdecydowanie przewyższa łączną liczbę aktywnych zawodowo detektywów na tym obszarze. Można zatem sądzić, że tylko niewielki odsetek będzie miał okazje odnaleźć się na bardzo wąskim rynku usług detektywistycznych na Pomorzu. Tym bardziej, że bariery związane z uruchomieniem własnego biura detektywistycznego są bardzo wysokie głównie ze względu na wysokie koszty finansowe rozkręcenia tego typu biznesu, a większość nowych firm w tej branży upada w ciągu zaledwie pierwszych sześciu miesięcy.

Studia na kierunku detektywistyka

Studia na kierunku detektywistyka mogą z pewnością być dość ciekawym wyborem dla tych, którzy chcą je połączyć z innym kierunkiem lub chcą je potraktować jako wstęp do przyszłej pracy w służbach mundurowych. Równie ciekawym z perspektywy kariery w tym obszarze mogą być studia na kierunku kryminologia na Uniwersytecie Gdańskim. Tamtejsza uczelnia oferuje zarówno studia I, jak i II stopnia, zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym.

Wszystkich studiujących detektywistykę lub kierunki pokrewne w Gdańsku, Gdyni , Słupsku lub Elblągu zapraszamy do ubiegania się o miejsce w naszym programie stażowym. Oferujemy praktyki w naszym biurze detektywistycznym na stanowisku asystenta detektywa lub specjalisty do spraw marketingu usług detektywistycznych. Takie praktyki to doskonała okazja, aby sprawdzić, czy warto zostać w przyszłości prywatnym detektywem.

< Powrót do bloga