577 602 300 - Detektyw

biuro@biuro-sledcze.com.pl

Trómiasto

Gdańsk, Gdynia, Sopot

24 godziny na dobę

7 dni w tygodniu

Detektyw firmowy (detektyw wewnętrzny)

Detektyw wewnętrzny to całkowicie legalnie zatrudniona w firmie osoba, której głównym celem jest dbanie o bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne pracodawcy. Cel ten znany jest jedynie bardzo wąskiemu gronu osób wtajemniczonych, a oficjalne zaangażowanie agenta pokrywa się z jawnym profilem działania przedsiębiorstwa.

Dlatego osoby delegowane przez nas do roli detektywa firmowego posiadają szerokie kwalifikacje i umiejętności, połączone z dużą wiedzą ogólną i zdolnością do szybkiego przyswajania wiedzy specjalistycznej. Historie ich życia są autentyczne i znajdują potwierdzenie także w świecie wirtualnym. Dlatego ich praca i rola w firmie Zleceniodawcy nie wzbudza podejrzeń.

Troska prywatnego detektywa, pracującego pod przykryciem, o interes pracodawcy może odbywać się na następujących płaszczyznach:

  • przeciwdziałanie kradzieżom i oszustwom w firmie poprzez wniknięcie w zespół danego przedsiębiorstwa oraz zbieranie informacji operacyjnych;
  • monitorowanie i ujawnianie aktywności firm konkurencyjnych na polu walki o zasoby ludzkie lub tajemnicę handlową;
  • dokumentowanie nieuczciwej konkurencji;
  • śledzeniu nastrojów wśród pracowników;
  • symulowanie zagrożeń i obserwację reakcji osób odpowiedzialnych za rozwiązywanie określonych problemów w firmie;
  • sprawdzanie lojalności kadry w kontekście podatności na zachowania kryminalne lub przejście do innego podmiotu;

To oczywiście tylko wybrane obszary działania detektywa wewnętrznego. Taka osoba może bowiem realizować każdy inny dowolny cel pracodawcy, które wymaga działania pod przykryciem, a celem jest zapewnienie bezpieczeństwa korporacyjnego.

Detektyw firmowy może wykonywać swoje czynności zarówno przez określony czas (np. czas toczenia się postępowania karnego w danej sprawie), ale może też realizować bieżące cele Zleceniodawcy przez okres nawet kilku lat. Wynajęcie takiej osoby w średniej wielkości firmie zwykle bardzo szybko się zwraca wraz z konkretnymi efektami jej działalności – wykrywaniem oszustw, dokumentowaniem kradzieży czy monitoringu nastroju wśród pracowników.

< Powrót do bloga