577 602 300 - Detektyw

biuro@biuro-sledcze.com.pl

Trómiasto

Gdańsk, Gdynia, Sopot

24 godziny na dobę

7 dni w tygodniu

Współpraca biura detektywistycznego z adwokatem i radcą prawnym

Ścisła współpraca pomiędzy agencją detektywistyczną a reprezentującym Klienta adwokatem lub radcą prawnym ma zwykle bardzo istotne znaczenie dla pozytywnego rozstrzygnięcia problemu naszych Zleceniodawców. Bowiem to właśnie prawnik w sprawach mających mieć swój finał w sądzie powinien obrać strategię działania, pod którą ustaleń faktycznych dokonać powinien prywatny detektyw. W ten sposób można uniknąć częstego problemu, gdy biuro detektywistyczne zbiera na zlecenie Klienta ogrom materiału operacyjnego, który z punktu strategii procesowej jest zbędny albo w najlepszym wypadku przydatny tylko w niewielkim stopniu.

Sporo jednak kancelarii prawnych dość niechętnie współpracuje z prywatnymi detektywami. Dostrzegamy dwa główne powody tego. Pierwszy to obawa przed utratą pozyskanego już Klienta, który chcąc być obsłużony kompleksowo w jednej firmie, może zdecydować się skorzystać z usługi prawnika stałe współpracującego z daną agencją detektywistyczną. Drugi powód to dość duża różnica pomiędzy stawkami za usługi prawnicze w typowych sprawach (sprawy rozwodowe, opieka rodzicielska, ujawnianie majątku) a stawkami za usługi detektywistyczne w tych samych zagadnieniach. Te różnice wynikają wprawdzie z innej specyfiki pracy detektywa, innego nakładu pracy na dane zlecenie i większej liczby osób bezpośrednio zaangażowanych, ale w odczuciu Klienta powstaje wrażenie, że praca agencji detektywistycznej jest droższa, a tym samym więcej warta i bardziej prestiżowa niż praca jego pełnomocnika.

Taką wzajemną ostrożność we współpracy pomiędzy kancelariami prawnymi a biurami detektywistycznymi można zniwelować praktycznie tylko przez popartą dobrym doświadczeniami kooperację przy pierwszej wspólnej sprawie. Dlatego serdecznie zapraszamy adwokatów i radców prawnych do podjęcia współpracy przy wspólnym rozwiązywaniu problemów Klientów w oparciu o uczciwe, transparentne i partnerskie warunki kooperacji. Swoje działania możemy wykonywać także za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika prawnego.

< Powrót do bloga