577 602 300 - Detektyw

biuro@biuro-sledcze.com.pl

Trómiasto

Gdańsk, Gdynia, Sopot

24 godziny na dobę

7 dni w tygodniu

Poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się

Poszukiwanie osób to jedna z tych usług, która ustawą o usługach detektywistycznych jest zastrzeżona właśnie tylko dla osób posiadających licencję prywatnego detektywa oraz dla przedsiębiorców posiadających wpis do działalności regulowanej w tym zakresie. Jednak patrząc z perspektywy rynku detektywistycznego zlecenia tej kategorii stanowią niewielki margines działalności agencji. Zwykle tylko jedna sprawa na 100 trafiających do biur detektywistycznych dotyczy jednego z trzech aspektów poszukiwania osób.

Pierwsza grupa zleceń to poszukiwanie osób ukrywających się. Dotyczą one ustalania miejsca pobytu tych, którzy z różnych powodów nie chcą, aby ktokolwiek wiedział, gdzie przebywają. To są zwykle osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości ze względu na ciążący na nich zarzut popełnienia przestępstwa lub z powodu nie stawienia się do zakładu karnego celem odbywa kary pozbawienia wolności. Równie często ukrywają się dłużnicy (często wraz ze swoim majątkiem) w obawie przed wierzycielami lub komornikiem. Trafiają się też osoby, które świadomie zerwały więzi z bliskimi, rozpoczęły wszystko od nowa i z jakiś powodów nie życzą sobie kontaktu z nikim ze swojego dawnego życia.

Praca prywatnego detektywa w tego typu przypadkach polega zwykle na żmudnych działaniach operacyjnych w dawnym środowisku ukrywającej się osoby oraz typowaniu i weryfikacji najbardziej prawdopodobnych miejsc pobytu. Takie sprawy są zwykle bardzo pracochłonne, a tym samym kosztowne, jednak zwykle wiążą się z konkretnym korzystnym i wymiernym efektem dla Klienta – odnalezienie osoby lub odzyskanie wierzytelności.

Druga grupa spraw poszukiwań osób to ludzie zaginieni. Tego typu sprawy są zwykle trudniejsze, bo powody utraty kontaktu są zwykle nieznane. Czasem bywa to utrata pamięci, czasem zwykłe zgubienie orientacji w terenie. Niestety nierzadko powodem jest śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku (np. utonięcie, wypadek w górach) lub udanej próby samobójczej.

W tego typu przypadkach detektyw organizuje i koordynuje grupę poszukiwawczą oraz stara się ocenić prawdopodobieństwo różnych scenariuszy, w tym ryzyko tego, że osoba poszukiwana znalazła się w trzeciej grupie spraw – czyli padła ofiarą przestępstwa. Sprawy osób zaginionych są zwykle najbardziej niepewne i wraz z czasem trwania poszukiwań maleją szanse na ich pozytywne zakończenie.

Poszukiwanie ofiar przestępstwa to trzecia kategoria spraw. Są to zlecenia najcięższego kalibru ze względu na to, że stawką jest tutaj zwykle nie tylko bezpieczeństwo, ale także życie. Trafiają do tej grupy takie przestępstwa jak porwanie, uprowadzenie dla okupu czy przetrzymywanie wbrew woli. Niestety w tej grupie znajdują się także odnalezione po czasie ofiary śmiertelne przestępstw na tle seksualnym i rabunkowym.

Działania agencji detektywistycznej w tego typu sprawach przebiegają zwykle w ścisłej współpracy z organami ścigania, są objęte stosowną tajemnicą śledztwa. Jej rola polega na niezależnej analizie materiału, zbieraniu dowodów i rozpatrywaniu różnych hipotez. Należy przy tym pamiętać, że agencja detektywistyczna to nie jest biuro osób zaginionych i żadna taka firma nie zajmuje się tym zjawiskiem jako całością ani nie przetwarza danych osób ukrywających się lub zaginionych.

Bez względu jednak na to, której kategorii jest to sprawa, czas zawsze działa na korzyść pozytywnego zakończenia sprawy. Dlatego warto zgłosić się do biura detektywistyczne zaraz po rozpoznaniu zdarzenia jako zaginięcie lub ukrywanie się osoby. Im więcej czasu minie od ostatniego kontaktu tym trudniej potem przeprowadzić detektywowi skuteczne działania operacyjne.

< Powrót do bloga