577 602 300 - Detektyw

biuro@biuro-sledcze.com.pl

Trómiasto

Gdańsk, Gdynia, Sopot

24 godziny na dobę

7 dni w tygodniu

Nasze usługi detektywistyczne – weryfikacja niani

Żyjemy w czasach, w których znaczne grono rodziców zmuszone jest powierzyć opiekę nad swoimi dziećmi obcej osobie. Oczekują oni od niani przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa swoim dzieciom, spokoju, wyrozumiałości i uprzyjemniania czasu podczas swojej nieobecności.

Jednak osoba, której zostały powierzone nasze dzieci, nie zawsze z tych prostych obowiązków się wywiązuje. Wprawdzie sytuacje patologiczne w postaci przemocy fizycznej czy lekceważenia potrzeb fizjologicznych trafiają się naprawdę rzadko, to dość często miewają miejsce inne, nieco mniej, ale także niepokojące zachowania. Podnoszenie głosu na dzieci, karanie, używanie przekleństw, zapraszanie własnych gości czy koncentrowanie się na swoich własnych zajęciach (telefon, komputer, ulubiony serial).

Agencja detektywistyczna Niezależne Biuro Śledcze podejmuje się przeprowadzania obserwacji mającej na celu ujawnić jakość opieki nad dzieckiem przez opiekunkę. Delegowany do tego zadania detektyw zawsze na początku sprawdza przeszłość obserwowanej osoby, prawdziwość jej referencji oraz wiarygodność zawartych w CV informacji o wykształceniu. Następnie przy wykorzystaniu środków technicznych zamontowanych w pomieszczeniach mieszkalnych należących do Zleceniodawcy (rodzica), dokonuje kilkudniowej rejestracji zdarzeń. Zwykle po 7 dniach rodzice otrzymują raport od naszego prywatnego detektywa, który zawiera pełne sprawozdanie z przeprowadzonych czynności, listę ustaleń faktycznych oraz załączniki w postaci pozyskanych i obrobionych materiałów (zdjęcia, filmy, etc.).

W zależności od specyfiki warunków operacyjnych, koszt tego typu usługi w naszym biurze detektywistycznym waha się od 2000 do 4000 netto. Warto zarazem nadmienić, że podejmujemy się realizowania tylko działań legalnych. To znaczy obserwację przy wykorzystaniu środków technicznych możemy prowadzić tylko w nieruchomości należącej lub będącej współwłasnością Zleceniodawcy, a jedną z obserwowanych osób musi jego dziecko. Zarazem wszelkie urządzenia rejestrujące umieszczane są tylko w pomieszczeniach mieszkalnych i tylko w taki sposób, aby nie naruszyć prywatności rejestrowanej osoby. Nie ma zatem możliwości umieszczenia kamer w toalecie czy łazience.

Trzeba także zaznaczyć, że otrzymane w ten sposób od prywatnego detektywa materiały mogą być przez Klienta wykorzystane tylko na własny użytek, a ich jakiekolwiek rozpowszechnianie bez zgody wszystkich nagranych osób, może go narazić na odpowiedzialność karną. Oczywiście, jeśli takie urządzenia zarejestruje przestępstwo, materiał ten może być legalnie wykorzystany w toku sprawy sądowej.

< Powrót do bloga