577 602 300 - Detektyw

biuro@biuro-sledcze.com.pl

Trómiasto

Gdańsk, Gdynia, Sopot

24 godziny na dobę

7 dni w tygodniu

Współpraca naszej agencji detektywistycznej z innymi detektywami

Nasze biuro detektywistyczne realizując zlecenia detektywistyczne wykraczające obszarem działania poza województwo pomorskie zawsze współpracuje z dobrą lokalną agencją detektywistyczną. Współpraca polega na realizacji takiego zadania w zespole przynajmniej dwuosobowym. Wówczas jeden detektyw jest pracownikiem Niezależnego Biura Śledczego i doskonale zna specyfikę sprawy Klienta, a drugi prywatny detektyw bardzo dobrze orientuje się w topografii miejsca operacji oraz rozumie specyfikę lokalnych uwarunkowań.

Takie podejście zapewnia nam z jednej strony wysoką efektywność czasową działania i dużą skuteczność, ponieważ nasz detektyw nie musi tracić czasu na samodzielne rozpoznanie terenowe. Z drugiej strony koszt wysłania jednego prywatnego śledczego zamiast dwóch na obcy teren wiąże się z dużo niższymi kosztami operacyjnymi, a tym samym mniej nadwyręża budżet Klienta.

Równie istotnym aspektem dla naszego biura detektywistycznego jest także sam aspekt współpracy z inną agencją detektywistyczną reprezentującą podobny do nas system wartości. Jest to bowiem doskonała okazja do wymiany doświadczeń poprzez wspólne działanie i podniesienie swoich umiejętności.

< Powrót do bloga