577 602 300 - Detektyw

biuro@biuro-sledcze.com.pl

Trómiasto

Gdańsk, Gdynia, Sopot

24 godziny na dobę

7 dni w tygodniu

Pomoc detektywa w sprawach karnych

W Polsce wciąż niewielu pokrzywdzonych decyduje się skorzystać z oskarżyciela posiłkowego (adwokata lub radcy prawnego) w ramach toczących się przed wymiarem sprawiedliwości spraw karnych. Nie dziwi zatem fakt, że już całkowicie margines stanowią zlecenia dla prywatnych detektywów związane z działaniami w zdarzeniach o charakterze kryminalnym. Jest to o tyle zastanawiające szczególnie w kontekście tego, że spora cześć społeczeństwa niespecjalnie wierzy w sprawność i skuteczność organów ścigania w zakresie wyświetlania przestępstw.

Trzeba tutaj niestety zaznaczyć, że dość powszechna jest pewna nierównowaga sił na sali sądowej, gdzie rozstrzyga się o winie oskarżonego. Nierzadko bowiem to oskarżony jako jedyny dysponuje bardzo sprawnym aparatem prawniczym, którego celem jest przechylenie szali sprawiedliwości na jego stronę. Ale najbardziej niepokojące w tym wszystkim jest to, że ta walka bardzo często odchodzi od meritum, a koncentruje się na sprawach pobocznych – dyskredytacji świadków oskarżenia, podważaniu wiarygodności opinii biegłych oraz kwestionowaniu poprawności procedur śledztwa prowadzonego przez prokuratora. Wszystko to powoduje, w połączeniu z zasadą rozstrzygania wszystkich wątpliwości na korzyść oskarżonego, ze prawdziwy sprawca czasem unika odpowiedzialności.

Jak zatem prywatny detektyw, w świetle swoich możliwości operacyjnych oraz w świetle obowiązującej procedury karnej może pomóc pokrzywdzonemu doprowadzić do tego, aby sprawca rzeczywiście został skazany i sprawiedliwie ukarany? Otóż wbrew powszechnej opinii może bardzo wiele, chociaż bardzo dużo zależy tutaj od tego, jak będzie układała się jego współpraca z przedstawicielami organów ścigania – z prokuratorami i policjantami zaangażowanymi w śledztwo.

Prywatny detektyw może sam zbierać dowody do sprawy karnej. Może za zgodą pokrzywdzonego analizować materiały zgromadzone przez organy ścigania. Ma możliwość także składania, za pośrednictwem swojego Klienta, wniosków dowodowych i tym samym obligować Policję i prokuraturę do podejmowania określonych czynności śledczych, których detektyw we własnym zakresie zrobić nie może (np. uzyskiwanie spisów połączeń telefonicznych, pozyskiwanie zapisów monitoringu miejskiego, itp.). Przy współpracy z niezależnymi laboratoriami kryminalistycznymi oraz ekspertami może analizować zebrany przez siebie materiał.

Praktyka pokazuje, że ci nieliczni Klienci, pokrzywdzeni przez sprawcę przestępstwa, którzy jednak decydują się skorzystać z pomocy niezależnego detektywa w problemach karnych, zgłaszają się w sprawach dotyczących przede wszystkim spraw majątkowych. Zatem agencje i biura detektywistyczne pomagają głównie w śledztwach związanych z kradzieżami, wyłudzeniami, przywłaszczeniem oraz różnej skali oszustwami. Zdecydowanie rzadziej na pomoc prywatnego detektywa decydują się ofiary lub bliscy ofiary przestępstw przeciwko zdrowiu, życiu i wolności osobistej – czyli pobić, uprowadzeń, morderstw.  Praktycznie nie zdarzają się zaś sprawy ofiar przestępstw na tle seksualnym, co nie powinno dziwić w świetle faktu, że często nawet nie zgłaszają się one do organów ścigania.

Z usług prywatnego detektywa w sprawach karnych warto skorzystać szczególnie wtedy, gdy od wyroku sądu zależeć będzie w przyszłości możliwości dochodzenia od sprawcy odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Jeśli zatem ktoś z Państwa lub Państwa bliskich padł ofiarą przestępstwa i nie do końca chcecie zdać się tylko i wyłącznie na działania Policji i prokuratury, zapraszamy do kontaktu i niezobowiązującego spotkania.

< Powrót do bloga