577 602 300 - Detektyw

biuro@biuro-sledcze.com.pl

Trómiasto

Gdańsk, Gdynia, Sopot

24 godziny na dobę

7 dni w tygodniu

Nasze usługi detektywistyczne – skuteczna windykacja

Wprawdzie na rynku istnieje wiele firm profesjonalnie zajmujących się windykacją, jednak są przypadki, w których w celu odzyskania swoich środków zdecydowanie warto wykorzystać licencjonowane biuro detektywistyczne. Jest to dobre rozwiązanie szczególnie w takich sytuacjach, gdzie tradycyjne działania firm windykacyjnych nie przynoszą efektu, a wysokość należności od jednego dłużnika przekracza kwotę 20 000 PLN.

Warto mieć tu na uwadze fakt, że taki podmiot zajmujący się zawodowo windykacją może swoje działania w praktyce ograniczyć jedynie do wysyłania wezwań do zapłaty lub wystąpienia w imieniu wierzyciela na drogę sądową. Natomiast większość rzeczywiście podejmowanych przez firmy windykacyjne działań balansuje na granicy prawa, co może wręcz utrudnić ostateczne odzyskanie długu.

Cóż więcej może zrobić prywatny detektyw w takiej trudnej sprawie? Może przede wszystkim przeprowadzić szereg czynności detektywistycznych, których nie może zgodnie z prawem przeprowadzić żaden inny podmiot, nawet firma windykacyjna. Detektyw może objąć dłużnika obserwacją i zbadać tryb oraz rzeczywisty poziom jego życia. Może przeprowadzić wywiad środowiskowy w jego miejscu pracy lub zamieszkania i na tej podstawie dokonać oceny jego zamożności. Może przeprowadzić prowokację związaną z zakupem lub sprzedażą ruchomości lub nieruchomości i ujawnić w ten sposób jego rachunki bankowe W końcu może przede wszystkim własnymi metodami operacyjnymi ujawnić źródła przychodu dłużnika, a także obecne składniki jego majątku (samochody, kosztowności, środki pieniężne, nieruchomości).

Agencja detektywistyczna na podstawie takich działań prywatnego detektywa sporządza raport, który trafia do Klienta. A wszystkie te czynności mogą z dużo większym prawdopodobieństwem doprowadzić do szybszego odzyskania długu czy to w toku egzekucji komorniczej z konkretnie już wskazanego przez detektywa majątku czy to w toku negocjacji z dłużnikiem, który nie będzie w stanie wyprzeć się posiadanych zasobów.

< Powrót do bloga