570 284 267 - Detektyw

biuro@biuro-sledcze.com.pl

ul. Mikołaja Reja 13/15

81-874 Sopot

24 godziny na dobę

7 dni w tygodniu

Weryfikacja zwolnień L4 przez prywatnego detektywa

Stopa bezrobocia w dużych polskich miastach wynosi zwykle dużo poniżej 10%. W Trójmieście jedynie od 3% do 5% ludzi pozostaje bez pracy, przy czym można przyjąć, że pewna część z tych osób pracuje w szarej strefie lub z różnych przyczyn nie jest w chwili obecnej zainteresowana podjęciem stałego zatrudnienia. Sytuacja, w której trudno zrekrutować kandydata...
Więcej