570 284 267 - Detektyw

biuro@biuro-sledcze.com.pl

ul. Mikołaja Reja 13/15

81-874 Sopot

24 godziny na dobę

7 dni w tygodniu

Klient pyta detektywa – co zawiera sprawozdanie z realizacji zlecenia detektywistycznego?

Zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych, każdy detektyw ma obowiązek sporządzić sprawozdanie końcowe z przeprowadzonych czynności w danej sprawie i przekazać je Klientowi po zakończeniu realizacji zlecenia. Czasem, w przypadkach wynikających z ustawy, zatrzymuje także jego kopię dla siebie. Takie sprawozdanie obligatoryjnie musi zawierać następujące elementy: opis stanu faktycznego (lista ustalonych faktów pozbawiona oceny); datę...
Więcej